ASSOCIATED PARTNERS

Nr. Organization Type Website
1. Jonavos politechnikos mokykla Vocational education www.jpm.lt
2. Kėdainių suaugusiųsjų ir jaunimo centras Adult education www.smc.kedainiai.lm.lt
3. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ”Aušros” progimnazija Pre-gymnasium www.kedainiuausra.lt
4. Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija Gymnasium katkaus.kedainiai.lm.lt