PARTNERSCHAPSVERGADERINGEN

KICK-OFF MEETING (online), 11 november 2020

Vanwege de wereldwijde Covid-19 pandemie werd de projectbijeenkomst van Digital Tutors: Facing the new generation and challenges online gehouden. Dit belette de partners uit verschillende landen echter niet om elkaar te leren kennen, projectervaringen uit te wisselen, hun organisaties voor te stellen en elkaar een goed humeur en een oprechte glimlach te bezorgen. Tijdens de bijeenkomst werden de projectinhoud, activiteiten, de te ontwikkelen producten en resultaten gepresenteerd en besproken. Ook werden de regels van het projectmanagement gepresenteerd, de belangrijkste termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden toegelicht, activiteiten verdeeld, verantwoordelijkheden en andere belangrijke zaken van de projectadministratie gepresenteerd. De bijeenkomst verliep goed, het ontbrak de deelnemers aan het project niet aan goede stemming en bereidheid om zich in te zetten voor de geplande activiteiten.

Agenda van de vergadering.pdf >>

DE TWEEDE VERGADERING (online), 12 januari 2021

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen! De tweede internationale online vergadering van projectpartners vond plaats op 12 januari 2021. Ondanks de aanhoudende wereldwijde lockdown kwamen partners uit verschillende landen, met van nieuwe ideeën en een goed humeur, opnieuw bijeen om lopende en verdere projectactiviteiten te presenteren, te bespreken, aan te passen en te plannen. Tijdens de bijeenkomst werden de door elk land ontwikkelde Digital Tutor definities gepresenteerd, die werden verwerkt, geanalyseerd en ingediend om tot een gemeenschappelijke en unieke Digital Tutor definitie te komen. Ook werd de projectwebsite geïntroduceerd en werden de voor- en nadelen en suggesties besproken. De projectpartners deelden hun ideeën en adviezen. Bovendien werd het plan voor verdere activiteiten en de uitvoering ervan gepresenteerd en besproken. Hoe vreemd het ook lijkt maar alle deelnemers waren inmiddels wel gewend aan werken op afstand.

Agenda van de vergadering.pdf >>

DE TUSSENTIJDSE VERGADERING (online), 26 maart 2021

De activiteiten en virtuele bijeenkomsten van het Erasmus + project “Digitale Docenten: Facing the new generation and challenges” worden voortgezet. Dit is de derde virtuele bijeenkomst van partners uit drie verschillende landen – Spanje, Nederland en Litouwen – om de projectactiviteiten te bespreken, onderzoeksgegevens te presenteren en er een korte analyse ervan te maken. De bijeenkomst vond plaats op 26 maart 2021, waarbij elk land de resultaten van zijn nationale enquête presenteerde en input gaf voor definitie van een Digitale Tutor (of: docent). Het plan voor verdere activiteiten en de uitvoering ervan is besproken en de projectcoördinator Aurima Bajorūnienė herinnerde iedereen aan de komende tussentijdse interrim rapportage en de daarvoor benodigde documenten. Men is inmiddels goed gewend aan het vergaderen en werken op afstand.

THE THIRD MEETING (online), May 25th, 2021

 

Ga naar de inhoud