Digital Tutor rolomschrijving

Competentiekaart in verband met de rol van digitale tutor

Een Digitale Docent is een docent die in staat is om in een online omgeving les te geven door gebruik van informatie- en communicatietechnologieën met als doel studenten in staat te stellen zich op een effectieve, boeiende en inclusieve manier online te leren en zicht te ontwikkelen. De digitale docent beschikt over alle competenties die een ‘live’ docent ook heeft, plus de extra competenties die nodig zijn om digitaal te kunnen lesgeven.

De doelstellingen van het project Digital Tutors is het definiëren van de rol van een Digital Tutor, het verbeteren van het onderwijsleerproces van online en blended opleidingen, het bijscholen van online leerkrachten en trainers als “digitale tutor” en het creëren van een database met tools om digitale docenten te ondersteunen in hun dagelijkse werk.

De doelstellingen van het project zijn onderverdeeld in 4 Intellectuele Outputs (IO’s). De eerste IO is “DIGITAL TUTOR roldefinitie en competenties map”. Een van de stappen die bijdraagt tot de voltooiing van deze IO is het houden van interviews met een lokale deskundigen (docenten) en MBO-opleidingen.

127 leerkrachten en administratief personeel van 23 scholen hebben deelgenomen aan de enquêtes en interviews ten behoeven van het uitgevoerde onderzoek naar de Digitale Docent. De meest voorkomende sectoren die de respondenten vertegenwoordigen zijn middelbare scholen en beroepsopleidingscentra. Andere schooltypes waren: lagere school, kunstacademies en gymnasium.

Ga naar de inhoud