TARTAUTINIAI PARTNERIŲ SUSITIKIMAI

“KICK-OFF” susitikimas (nuotoliniu būdu), 2020 m. lapkričio 11 d.

Dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos projekto „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ tarptautinis partnerių susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Tačiau tai netrukdė partneriams iš įvairių šalių pažinti vienas kitą, pasidalinti patirtimi, pristatyti savo organizacijas, juokauti ir dalintis teigiamomis emocijomis. Susitikimo metu buvo pristatytas ir aptartas projekto turinys, veikla, intelektiniai produktai ir rezultatai. Taip pat buvo pristatytos projekto valdymo ir vykdymo taisyklės, numatyti pagrindiniai darbų atlikimo terminai, pasiskirstyta užduotimis, pasidalinta atsakomybėmis ir atsakyti kiti svarbūs projekto administravimo klausimai. Susitikimas praėjo gerai, projekto dalyviams netrūko geros nuotaikos ir noro įsitraukti į numatytą veiklą.

Susitikimo dienotvarkė.pdf >>

ANTRASIS SUSITIKIMAS (nuotoliniu būdu), 2021 m. sausio 12 d.

Nauji metai, nauji darbai, nauji iššūkiai! Antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas nuotoliniu būdu įvyko 2021 m. sausio 12 d. Nepaisant vykstančio visuotinio karantino ir izoliacijos, partneriai iš įvairių šalių, su naujomis idėjomis ir puikiomis nuotaikomis, vėl susitiko aptarti, išdiskutuoti ir planuoti projekto nuveiktus darbus ir tolesnę veiklą. Susitikimo metu buvo pristatyti kiekvienos šalies sukurti „Skaitmeninio mokytojo“ apibrėžimai, jie buvo apsvarstyti ir išanalizuoti, siekiant sukurti bendrą ir unikalų „Skaitmeninio mokytojo“ apibrėžimą. Taip pat buvo pristatytas projekto tinklapis, aptarta struktūra, turinys, trūkumai ir pasiūlymai. Projekto partneriai mielai dalijosi savo idėjomis ir patarimais. Buvo pristatytas ir aptartas tolesnės veiklos planas ir jo įgyvendinimas. Dalyviai noriai ir įsitraukę diskutavo, dalinosi patarimais ir buvo puikiai nusiteikę bendraudami net ir nuotoliniu būdu.

Susitikimo darbotvarkė.pdf >>

TREČIASIS SUSITIKIMAS (nuotoliniu būdu), 2021 m. kovo 26 d.

Susitikimo metu buvo aptariama projekto veikla – pateikti atliktų klausimynų bei interviu tyrimų duomenys ir atliekta analizė. Kiekviena šalis pristatė savo nacionalinės apklausos rezultatus, pasidalijo respondentų pastebėjimais ir pasiūlymais dėl „Skaitmeninio mokytojo“ apibrėžimo. Buvo aptartas tolimesnių veiklų planas ir jo įgyvendinimas, taip pat projekto koordinatorė Aurima Bajorūnienė priminė apie būsimą tarpinę ataskaitą ir reikalingus ataskaitos dokumentus. Projekto dalyviai įprato bendrauti nuotoliniu būdu, diskutuoti, dalytis patarimais ir neprarasti geros nuotaikos.

TARPINIS SUSITIKIMAS (nuotoliniu būdu), 2021 m. gegužės 25 d.

 

KETVIRTASIS SUSITIKIMAS (Valensija, Ispanija), 2021 m. spalio 25-26 d.

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas buvo pirmasis susitikimas, surengtas akis į akį, po ilgo internetinių susitikimų laikotarpio, kuris buvo susijęs su Kovid pandemija.
Partneriai džiaugėsi galėdami susitikti asmeniškai. Pirmoji diena buvo skirta DigCompTutor kompetencijų, glaudžiai susijusių su Europos DigDompEdu sistema, pažangai aptarti. Partneriai, vadovaujami Carlos Gutiérrez Díez iš Meraki, dirbo poromis, kad nustatytų kompetencijų sąsajas, taip pat visi partneriai buvo supažindinti su reikalavimais kompetencijų aprašų elementams, reikalingiems vertinimo sistemai sukurti. Daug dėmesio buvo skirta minkštiesiems įgūdžiams, kurie taip pat labai svarbūs skaitmeninio mokytojo vaidmeniui. Partneriai pasiskirstė užduotimis aprašyti minkštuosius įgūdžius naudodamiesi pasiūlyta sistema.
Antroji susitikimo diena buvo skirta sklaidos veiklai, administraciniams klausimams ir valdymui, projekto kokybei ir pažangai aptarti.

Meeting agenda >>

PENKTASIS SUSITIKIMAS (Leuvardenas, Nyderlandai), 2022 m. liepos 5-6 d.

Susitikimo metu buvo aptarta pagrindinė veikla ir produktai, pristatyta ketvirtojo intelektinio produkto “Išteklių platforma” struktūra, aptarta išteklių aprašymo metodika ir užduočių tarp partnerių pasidalinimas. Taip pat buvo aptarti valdymo klausimai ir tolesni veiksmai.

Meeting agenda >>

Skip to content