OVER HET PROJECT

De crisis van het Coronavirus heeft duizenden onderwijsinstellingen ertoe gedwongen hun eigen online onderwijssysteem op te zetten. Daarnaast wijzen vele onderzoeksrapporten in Europa op de talrijke voordelen van online onderwijs, alsook op de trends de komende jaren op het gebied van online onderwijs, zoals het digitale scorebord van de Europese Commissie.  Dit wordt ook ondersteund door een aantal initiatieven in de 2020-agenda, zoals de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, Jeugd in beweging, de digitale agenda en de Innovatie-Unie, die innovatie en modernisering van het onderwijs in Europa bevorderen. 

De Europese Commissie heeft vooruitgang geboekt in de richting van meer digitaal onderwijs door kaders te bieden zoals DigComp en DigCompEdu, maar de rol van digitale docent moet nog verder worden ontwikkeld, met name op het gebied van niet-technische vaardigheden.

DOELSTELLINGEN

 • De nieuwe rol van digitale docent definiëren
 • Een overzicht met vereiste competenties voor een digitale docent opstellen
 • 2 instrumenten creëren ter ondersteuning van de ontwikkeling van de rol van digitale docent
 • Ten minste 12 opleiders opleiden tot digitale docenten
 • Een gemeenschap van docenten voor beroepsonderwijs en -opleiding (digitale docenten) oprichten
 • Ten minste 10 belanghebbenden bij de projectontwikkeling te betrekken

DOELGROEP

 • Leraren beroepsonderwijs en -opleiding
 • Schoolhoofden/leraressen van beroepsopleidingscentra
 • Instellingen voor lerarenopleiding
 • Instellingen voor voortgezette opleiding van leraren
  Beleidsmakers
 • Nationale organisaties die de DigComp- en DigCompEdu-raamwerken uitvoeren
 • Andere belanghebbenden op het gebied van onderwijs en opleiding in beroepsonderwijs en -opleiding

IMPACT

 • Bewustmaking van online onderwijs en opleiding
 • Docenten in beroepsonderwijs opleiden tot digitale docent, door het Upskilling-programma (opleidingspakket) te promoten via de netwerken die in het kader van het project zijn opgezet en die door alle partners ter beschikking worden gesteld
 • Meer leerlingen toegang geven tot online onderwijs, met name leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
 • Verbeterde leergemeenschap in de op gebied van online lesgeven
 • Actieve deelname van de doelgroep aan het Europese leernetwerk

RESULTATEN

 

 • Digital Tutor functieomschrijving
 • Competentiekaart van de rol van de digitale docent
 • Competentiebeschrijvingen voor de rol van digitale docent
 • Evaluatiesysteem om de competenties van een docent te beoordelen
 • Bijscholingsprogramma (40 uur) voor de functie van digitale docent. 12 opgeleide leraren
 • Open platform voor tools, instrumenten, praktijkervaringen, materialen en andere soorten hulpbronnen ter ondersteuning van de digitale tutorfunctie
 • Digitale Tutor online gemeenschap

PROJECTDETAILS

Programma: Erasmus+ KA202 Strategische partnerschappen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Projectreferentienummer:  2020-1-LT01-KA202-077938

Periode: 01/11/2020 – 31/12/2022

Ga naar de inhoud