Skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas

Kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapis

Skaitmeninis mokytojas yra mokytojas, galintis mokyti nuotoliniu būdu, naudodamas informacines ir komunikacijos technologijas, siekiant, kad mokiniai galėtų efektyviai, įdomiai bei įsitraukę mokytis nuotoliniu būdu. Skaitmeninis mokytojas turi visas kompetencijas, kurias turi ir „gyvas“ mokytojas, taip pat papildomas kompetencijas, reikalingas mokyti mokinius nuotoliniu būdu.

 

Projekto tikslas – apibrėžti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti, teikti, tobulinti mišraus mokymo kursus, kelti mokytojo, specialisto kvalifikaciją IT srityje, įgalinant jį tapti skaitmeniniu mokytoju ir sukurti palaikomą ir atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuria mokytojai galėtų naudotis savo kasdieniniame darbe.

Projekto uždaviniai yra suskirstyti į 4 intelektinius produktus (IP). Pirmasis IP yra apibrėžti SKAITMENINIO MOKYTOJO vaidmenį ir sudaryti kompetencijų, reikalingų skaitmeniniam mokytojui, žemėlapį. Vienas iš žingsnių, kuris padės įgyvendinti šį IP, yra interviu su ekspertais ir profesinio mokymo centrais iš partnerių šalių. Partneriai iš profesinio rengimo centrų taip pat apklausė savo organizacijos profesinio mokymo ir rengimo mokytojus ir darbuotojus, norėdami surinkti informaciją apie reikalingas kompetencijas, kurias turėtų turėti skaitmeninis mokytojas.

Partnerių atliktose apklausose ir interviu apie Skaitmeninį mokytoją dalyvavo 127 mokytojai ir administracijos darbuotojai iš 23 mokyklų. Respondentų atstovaujamos mokyklos yra vidurinės mokyklos ir profesinio mokymo centrai. Kiti mokyklų tipai buvo: pradinės mokyklos, gimnazijos ir dailės gimnazijos.

 

Kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapis

Skip to content