APIE PROJEKTĄ

Pasaulinė COVID 19 pandemija, kurią sukėlė naujo tipo koronavirusas, privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją bei skubiai diegti ir įgyvendinti savo institucijose. Daugelyje Europos švietimo institucijų teiktų ataskaitų buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda. Tam pritaria ir kai kurios iniciatyvos, įtrauktos į 2020 m. Europos skaitmeninę  darbotvarkę, pavyzdžiui, “Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo” darbotvarkė, “Judus jaunimas” arba Skaitmeninė darbotvarkė ir Inovacijų sąjunga; tai skatina naujoves ir švietimo modernizavimą Europoje.

Europos komisija padarė tam tikrą pažangą siekdama skaitmeninio švietimo plėtros, pasiūlydama tokias sistemas kaip „DigComp“ ir „DigCompEdu“, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį, ypač vystant ne techninius ar technologinius įgūdžius  ir kompetencijas.

UŽDAVINIAI

 • Apibrėžti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį
 • Sudaryti kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapį
 • Sukurti įrankius, palaikančius Skaitmeninio mokytojo vaidmens plėtrą
 • Surengti pilotinius mokymus 12 mokytojų suteikiant jiems Skaitmeninių mokytojų kvalifikaciją
 • Sukurti profesinio mokymo mokytojų (Skaitmeninių mokytojų) internetinę bendruomenę
 • Į projekto plėtrą įtraukti bent 10 suinteresuotųjų šalių – asocijuotų partnerių, kurie taikytų projekte sukurtus rezultatus bei viešintų projektą

TIKSLINĖS GRUPĖS

 • Profesinio mokymo mokytojai
 • Profesinio mokymo centrų vadovai/ės
 • Mokytojų rengimo įstaigos
 • Tęstinio mokytojų mokymo įstaigos
 • Politikai
 • Nacionalinės organizacijos, įgyvendinančios „DigComp“ ir „DigCompEdu“ programas
 • Kitos suinteresuotos šalys profesinio rengimo ir mokymo srityje, institucijos organizuojančios neformalų mokymą

POVEIKIS

 • Padidėjęs įvairių susijusių dalyvių informuotumas internetinio švietimo ir mokymo srityje
 • Profesinio rengimo mokytojai, rengiami kaip Skaitmeniniai mokytojai, kurie viešins kvalifikacijos kėlimo programą (mokymo paketą) per projekto sukurtus tinklus ir visus partnerius
 • Didesnis mokinių, įtrauktų į internetinį švietimą, skaičius, ypač turinčių specialiųjų poreikių arba esančių socialinės ar švietimo įtraukties rizikoje
 • Pakėlusi kvalifikaciją profesinio mokymo centrų bendruomenė, galinti teikti mokymus internete
 • Aktyvesnis dalyvavimas mokyme/si Europos lygiu

REZULTATAI

 • Skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas
 • Kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapis
 • Skaitmeninio mokytojo kompetencijų aprašas
 • Vertinimo sistema Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įvertinti
 • Kvalifikacijos kėlimo programa skirta Skaitmeniniam mokytojo statusui, planuojama apmokyti 12 mokytojų
 • Atvira išteklių platforma su įrankiais, praktikomis, mokomąja medžiaga ir kt. skirta palaikyti Skaitmeninio mokytojo veiklas
 • Internetinė Skaitmeninių mokytojų bendruomenė

PROJEKTO DUOMENYS

Programa: Erasmus+ Strateginės Partnerystės profesinio mokymo ir rengimo srityje

 Projekto sutarties Nr:  2020-1-LT01-KA202-077938

Projekto laikotarpis: 01/11/2020 – 31/12/2022

Skip to content