Atsparumas

Atkaklumas susidoroti su pasipriešinimu

Atsparumas yra apibrėžiamas kaip gebėjimas atsigauti po nusivylimo ir nelaimės ir yra būtinas veiksmingam lyderiui. Literatūroje aprašytas tiesioginis ryšys tarp lyderio darbe patiriamo streso ir jo gebėjimo išlaikyti atsparumą ilgalaikio kontakto su nelaimėmis akivaizdoje (Ledesma, 2014).

 

Skaitmeniniai mokytojai turi sugebėti užmegzti ryšį su mokiniais (mokytojais, tėvais) internetinėje aplinkoje.

Skaitmeniniai mokytojai turi gebėti efektyviai bendrauti internetinėje aplinkoje, naudodamiesi skaitmeninėmis priemonėmis dalintis, paaiškinti, tyrinėti ir suprasti.

Skaitmeniniai mokytojai, dirbdami virtualiai, turi pasitikėti savimi, parodyti savo sugebėjimus ir tikėti, kad gali daryti įtaką tam, kaip viskas klostysis.

Skaitmeniniai mokytojai turėtų siekti tikslų ir gebėti realiai planuoti laiką atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

Skaitmeniniai mokytojai turi gebėti išlaikyti kontrolę, gebėti įveikti iškylančius iššūkius bei reguliuoti savo emocijas.

Atsparumas: gebėjimas greitai atsigauti po sunkumų; tvirtumas.
(Oxford Dictionary, n.d.)

 

5 veiksniai, skatinantys atsparumą:

 • Ryšys (socialinė parama)
 • Bendravimas
 • Pasitikėjimas (savigarba)
 • Kompetencija ir įsipareigojimas
  (realistiškas planavimas)
 • Savikontrolė (emocinis reguliavimas, įveikos
  įgūdžiai)

 

Papildomi veiksniai:

 • Rūpinimasis savimi
 • Aktyvus problemų sprendimas
 • Teigiama perspektyva
 • Prasmė ir tikslas

(Block, n.d. ; Hurley, K. 2020 ; Payne, B. 2019)

 

Skip to content