Skaitmeninio mokytojo kompetencijų aprašas

Vertinimo sistema Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įvertinti

Šioje sistemoje galite naudotis savęs vertinimo įrankiais, kurie leis Jums nustatyti savo skaitmeninių kompetencijų lygį ir sudarys skaitmeninį profilį, galėsite išanalizuoti savo mokymo ir mokymosi poreikius pagal savo prioritetus ir poreikius.

Jei norite įsivertinti, galite pasirinkti vertinimo sritį, kurias galite atlikti savo tempu:

SKAITMENINIS MOKYTOJO PROFILIS

Nustatyti DigCompEdu kompetencijų, labiausiai susijusių su Jūsų, kaip mokytojo, vaidmeniu, lygį. Tai kompetencijos pažymėtos žvaigždute. Šio profilio rezultatai yra apibendrinami ir integruojami, jei nuspręsite atlikti savęs vertinimą visose DigCompEdu srityse.

 

DALINIS JŪSŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMAS

Skaitmeninių kompetencijų sistema – tai kompetencijų sistema, sudaryta iš 6 kompetencijų sričių, kuriose sugrupuota daug konkrečių kompetencijų. Šis įrankis leis Jums įvertinti sritis, kurioms teikiate pirmenybę, ir skirti tam laiko, tiek kiek nuspręsite. Visose srityse Jūsų vertinimo duomenys bus įrašyti, kad galėtumėte juos sekti vėlesnėse prieigose.

 

JŪSŲ SKAITMENINIO MOKYMO ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMAS

Bendras vertinimas nustatys visus DigCompEdu kompetencijų profilio lygius ir automatiškai – skaitmeninio mokytojo vaidmens lygius.

 

MINKŠTIEJI ĮGŪDŽIAI (angl. SOFTSKILLS)

Galima naudotis savęs vertinimo priemone, kuri padės Jums orientuotis pagrindinių minkštųjų įgūdžių, reikalingų skaitmeninio mokytojo vaidmeniui: empatija, refleksija, smalsumas, vaizduotė ir atsparumas.

Skip to content