Empatija

Gebėjimas suprasti kitų žmonių patirtį, jausmus ir mąstymo būdus

Empatija yra emocinio intelekto, kuris yra stabilių asmenybės bruožų, socialinių ir emocinių kompetencijų, motyvacinių aspektų ir įvairių kognityvinių įgūdžių visuma, elementas (BARON, 2000; BOYATZIS, GOLEMAN & RHEE, 2000; GOLEMAN, 1995).

 

Elektroninės tarpininkavimo komunikacijos ypatumai: 

– Mažiau vizualinių ženklų (ypač rašytinių).

– Anonimiškumo suvokimas.

– Fizinis atstumas. dažniau patiriamos neigiamos emocijos, taip pat mažiau suvokiamas jų poveikis.

– Sinchroninis / asinchroninis.

– Laiko valdymas.

– Beasmenis, nesuvaržytas, net priešiškas elgesys.

– Poveikis asmeniniam ryšiui, nesusipratimams, nepasitikėjimui

Socialinio konstruktyvizmo paradigma (Vygotsky): mokymasis naudojantis socialine ir internetine sąveika.

Empatija: suvokimas apie kitų žmonių jausmus, poreikius ir rūpesčius

Kitų žmonių supratimas: gebėjimas suprasti kitų žmonių jausmus ir požiūrį bei domėtis jų problemomis.

Orientacija į paslaugas: numatyti, atpažinti ir patenkinti kitų žmonių poreikius ( mokinių, klientų, bendradarbių…)

Įvairovės priėmimas: vertinti įvairių tipų žmonių galimybes.

Politinis (grupės) sąmoningumas: gebėjimas suvokti emocines nuotaikas ir pagrindinius galios santykius grupėje.

Skip to content