REZULTATAI

Projekto rezultatai vadinami intelektiniais produktais (IP (angl. intellectual outputs IO). IP yra inovatyvūs, siekia teigiamo poveikio tikslinėms grupėms ir dalyvaujančioms organizacijoms (profesinio rengimo institucijoms bei NVO (nevyriausybinėms organizacijoms), bendradarbiaujančioms su švietimo įstaigomis) ir susijusiems sektoriams (vidurinis mokymas, suaugusiųjų švietimas, aukštasis mokslas). Rezultatų naudojimas ir viešinimas projekte yra svarbus visuose lygmenyse – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu, siekiant juos panaudoti ir padaryti prieinamais plačiajai visuomenei. Visi projekto metu sukurti rezultatai yra viešai ir laisvai prieinami, skirti ugdymui bei ugdymuisi.

IO 2

Skaitmeninio mokytojo kompetencijų aprašas

Vertinimo sistema Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įvertinti

IO 3

Kvalifikacijos kėlimo programa (40 val.) skirta Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įgyti

IO 4

Atvira išteklių platforma su įrankiais, praktikomis, mokomąja medžiaga ir kt. skirta palaikyti Skaitmeninio mokytojo veiklas

Skip to content