REZULTATAI

Projekto rezultatai vadinami intelektiniais produktais (IP (angl. intellectual outputs IO). IP yra inovatyvūs, siekia teigiamo poveikio tikslinėms grupėms ir dalyvaujančioms organizacijoms (profesinio rengimo institucijoms bei NVO (nevyriausybinėms organizacijoms), bendradarbiaujančioms su švietimo įstaigomis) ir susijusiems sektoriams (vidurinis mokymas, suaugusiųjų švietimas, aukštasis mokslas). Rezultatų naudojimas ir viešinimas projekte yra svarbus visuose lygmenyse – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu, siekiant juos panaudoti ir padaryti prieinamais plačiajai visuomenei. Visi projekto metu sukurti rezultatai yra viešai ir laisvai prieinami, skirti ugdymui bei ugdymuisi.

Skip to content